Oposiciones Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya (Presencial/Distancia)

 

Categorías: Agente Forestal

Modalidad: Presencial/Distancia

Tipo de curso: Oposiciones

Centro: MasterD

 

-Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea
-Haver complert 18 anys i no superar els 65
-Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent
-Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent
-Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira
-No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques
-Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

 

TopFormacion ha seleccionado de entre 50 Oposiciones Oposiciones Agente Forestal ,este Oposiciones para ti. Las Oposiciones Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya se imparten en modalidad SEMIPRESENCIAL EN TODA ESPAÑA.

Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición
Estudios mínimos: GE/GSE/ FPI/ G.MEDIO o superior
"EL CENTRO NO ADMITE SOLICITUDES DE MENORES DE 18 NI MAYORES DE 50 AÑOS"


Si t’agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 €* al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur? Prepara les oposicions d’agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Treballa en allò que t’agrada amb la tranquil•litat de tenir una plaça fixa per a tota la vida. Fes-te agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Aquestes oposicions són perfectes per a tu. Aprova-les i treballaràs en allò que més t’agrada al mateix temps que gaudeixes dels avantatges de ser funcionari a Catalunya: estabilitat laboral, bons salaris, horaris flexibles, etc. A Master-D et proporcionem tots els mitjans humans i materials perquè superis amb èxit les oposicions d’agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya. Una feina fixa t’espera.

 
 
Pide más información gratis

Pide información gratis y sin compromiso sobre este curso

Curso: Oposiciones Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya

(Todos los campos son obligatorios)

Nombre:
Apellidos:
Email:
Teléfono:
Dirección:
Código Postal:
Localidad:
País:
Provincia:
Nacionalidad:
Nacimiento:
      
Nivel estudios:

Acepto la política de privacidad y las condiciones de uso

 
 
Subir